අපි ගැන:

අපගේ ලිපිනය:

අවිස්සාවේල්ල පාර හෝමාගම.

දුරකතන:

076 xxxxxxx

ස්කයිප්:

igenumweb

ඊ මේල්:

contact@igenum.com

වෙබ්:

igenum.com

Location Info:

ප්‍රශ්ණ, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා:

අපගේ කණ්ඩායම

nuwan

නුවන් කුමාර

හිමිකරු හා නිර්මාණකරු
Phone: 076 xxxxxxx
Skype: #
madusha

මධුෂා සෙනෙවිරත්න

පරිපාලක සහ සන්නිවේදන අංශ ප්‍රධානී
Phone: 077 xxxxxxx
Skype: #